MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

Amdanom Ni

Mae’r Sefydliad Cymunedol yn elusen unigryw sy’n ddigon ffodus i gael cydweithio â phobl sy’n cael eu cymell gan yr awydd i wneud gwahaniaeth yng Nghymru. Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth am anghenion ac am y sector gwirfoddol i reoli rhaglenni grant sy’n cael llawer o effaith, a’r rheini wedi’u cynllunio i sicrhau canlyniadau cynaliadwy, gan ddyfarnu grantiau ar ran ein cleientiaid, deiliaid cronfeydd a rhoddwyr, a galluogi pobl leol i sbarduno newid yn eu cymunedau.    

Fe’i sefydlwyd yn 1999, ac erbyn hyn mae’r Sefydliad yn rhoi grantiau gwerth £2 filiwn a mwy i grwpiau cymunedol ac elusennau ar ran ein rhoddwyr bob blwyddyn. Sicrheir ansawdd gwasanaethau cynghori ynghylch dyngarwch a dyrannu grantiau’r Sefydliad drwy strwythyr safon UK Community Foundations.

Mae mwy na 30,000 o elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru sy’n cryfhau eu cymunedau ac yn bodloni anghenion lleol – a hynny’n aml am y nesaf peth i ddim o arian ac yn wirfoddol. Maent yn deall eu sialensiau a’u huchelgeisiau, ac yn gweithio’n galed i roi sylw i faterion allweddol ac i wireddu dyheadau pobl yn eu cymdogaeth. Gyda’n hymwybyddiaeth o’r grwpiau hyn a’n gwybodaeth amdanynt, gall y Sefydliad ddyfarnu grantiau rhwng £500 a £150,000 ar ran rhoddwyr er mwyn cefnogi’r mudiadau a’r prosiectau gwych hyn.  

 
Darllenwch ein Hadolygiad Blynyddol am fwy o wybodaeth am ei'n waith yn hybu a rheoli dyngarwch yng Nghymru.