MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

GWELEDIGAETH, CENHADAETH A GWERTHOEDD

Gweledigaeth 

Cymru â sector cymunedol a gwirfoddol sy’n ffynnu, ble mae pobl leol yn arwain prosiectau ac yn meddu ar yr adnoddau ariannol i ddatblygu eu hatebion eu hunain ar sail angen. 
 

Cenhadaeth 

Atgyfnerthu a chyfoethogi cymunedau lleol ledled Cymru drwy ysbrydoli a rheoli dyngarwch.

 

Gwerthoedd 

Deallus, rhagweithiol, arloesol, creadigol, cynhwysol, proffesiynol, eirioli, arwain, cydweithredol, dylanwadol, cynaliadwy a graslon
 

Sicrheir ansawdd gwasanaethau cynghori ynghylch dyngarwch a dyrannu grantiau’r Sefydliad drwy strwythyr safon UK Community Foundations. Rydym ni hefyd wedi ennill y dyfarniad Buddsoddwr mewn Pobl. 

Darllenwch ein Hadolygiad Blynyddol diweddaraf.