MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

SWYDDI

 

SWYDDOG GRANTIAU

Rydym yn edrych i recriwtio person sydd â symbyliad i weithio ar ei ben a’i bastwn ei hun, sy’n drefnus iawn ac sy’n gyfforddus yn rheoli’i faich gwaith ei hun. Mae sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn hollbwysig yn y rôl amrywiol, ddiddorol hon, fel y mae bod yn chwaraewr tîm.

 

Sgiliau a Phrofiadau Hanfodol

 • Profiad o weithio mewn swyddfa ac/neu amgylchedd elusen
 • Sylw i fanylion
 • Sgiliau trefniadaethol da
 • Sgiliau rhifedd cadarn, yn cynnwys gweithio i gyllideb
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Gweithio mewn tîm ac fel unigolyn
 • Gwybodaeth weithio o Microsoft Office
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu’n ehangach
 • Meddu ar drwydded yrru lawn, lân

 

Dymunol

 • Mae gallu siarad/darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hynod ddymunol ar gyfer y swydd hon
 • Gallu hyfforddi, mentora a datblygu aelodau tîm
 • Profiad o waith gwirfoddol a/neu o weithio yn y sector gwirfoddol

 

Pecyn Recriwtio

Ffurlen gais

Disgrifiad Swydd

Cymwyseddau Craidd

 

CYNORTHWYYDD GWEINYDDU CYLLID (RHAN-AMSER)

Mae sgiliau rhifedd cadarn, sylw i fanylion, a phrofiad o gadw cyfrifon yn hanfodol i’r swydd hon fydd yn ein helpu i gyflenwi’n gweledigaeth o Gymru â sector gwirfoddol a chymunedol sy’n ffynnu, lle bydd pobl leol yn arwain prosiectau ac yn meddu ar yr adnoddau ariannol i ddatblygu’u hatebion eu hunain, yn seiliedig ar angen.    

 

Sgiliau a Phrofiadau Hanfodol

 • Profiad gwaith mewn swyddfa ac/neu amgylchedd elusen
 • Sgiliau rhifedd cadarn
 • Sylw i fanylion
 • Sgiliau trefnu da
 • Rheoli prosiect a/neu gyllideb 
 • Gweithio ar eich pen a’ch pastwn eich hun neu fel rhan o dîm
 • Gwybodaeth weithio am Sage (neu feddalwedd ariannol gyffelyb)
 • Gwybodaeth weithio am Microsoft Office

 

Dymunol 

 • Profiad o waith gwirfoddol ac/neu elusennol
 • Yn gallu siarad Cymraeg

 

Pecyn Recriwtio

Ffurlen gais

Disgrifiad Swydd