MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

Cronfa Effaith Uniongyrchol Bersonol

Mae Cronfeydd Personol sy’n cael Effaith Uniongyrchol yn eich galluogi i gyfrannu (bob blwyddyn fel arfer), gyda'r diben o roi'r swm mewn grantiau naill ai'n syth neu ar wahanol adegau drwy’r flwyddyn, er mwyn cael effaith uniongyrchol.  

Mae angen rhodd o £25,000 o leiaf ar gyfer Cronfa Effaith Uniongyrchol, a bydd yn eich galluogi chi, deilydd y Gronfa Bersonol, i gefnogi'r achosion rydych chi wedi’u dewis cyn gynted ag y dymunwch.  

 

Sut mae'n gweithio

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chi i amlinellu’r prif achosion neu’r ardaloedd rydych chi’n dymuno eu cefnogi gyda’ch rhodd ddyngarol, a bydd hyn yn cael ei grynhoi mewn Cytundeb Cronfa. 

Gan ddibynnu ar sut yr hoffech chi ryngweithio â’ch Cronfa, gall y Sefydliad gyflwyno cynigion i chi sy’n cyd-fynd â themâu eich Cronfa, gan roi cyfle i chi benderfynu pa grwpiau'n union yr hoffech eu cefnogi. Gallwn drefnu i chi ymweld â phrosiectau cyn neu ar ôl dyfarnu eich grantiau er mwyn i chi gael gweld â'ch llygaid eich hun y gwahaniaeth y mae'ch Cronfa yn ei wneud. Rydym yn cynnal gwaith ymchwil manwl ar bob cais ac yn asesu pob cais yn llawn cyn rhoi eich cynigion i chi.  

Mae’r Sefydliad yn codi ffi rheoli sy'n 10% o werth eich rhodd i’r Gronfa Effaith Uniongyrchol.     

Sefydlodd un o’n cleientiaid preifat ei Chronfa Bersonol fel Cronfa Skiathos, Cronfa Effaith Uniongyrchol £100,000  i gefnogi pobl ifanc mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru. Mae’r Gronfa hon wedi rhoi grantiau i wella bywydau er mwyn rhoi hwb i hyder a datblygu profiadau pobl ifanc, gan gynyddu dyheadau a meithrin gobaith.