MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

RHOI YN EFFEITHIOL

Gyda chefnogaeth pobl fel chi, gallwn wneud gwahaniaeth mawr i fywydau dros Gymru. Llynedd, dosbarthwyd £2.6m mewn grantiau i grwpiau cymunedol, pobl sy'n wynebu unigrwydd a chaledi. 

Ond, dydi hyn ddim yn ddigon ac ar frys rydym ni angen fwy o gefnogaeth.

 

 

Ni yw'r arbenigwyr ar roi elusennol yng Nghymru a gallwn helpu wneud mwy o'ch arian.

Rydym yn cynghori ar ble gall eich blaenoriaethau dyngarwch gael yr effaith gorau, gan fuddsoddi eich rhoddion i wneud y gwahaniaeth mwyaf a chyflwyno rhaglenni sy'n rhoi grantiau cadarn ar eich rhan.

 

 

CHI A'CH TEULU                       


Image Name

Eich helpu i gyflwyno eich syniadau dyngarol i gymunedau ledled Cymru

DARLLEN MWY

 

BUSNESAU                    


Image Name

Eich helpu i gyflawni eich agendâu Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol..

DARLLEN MWY

 

YMDDIRIEDOLAETHAU, SEFYDLIADAU AC ELUSENNAU


Image Name

Eich cefnogi i ddyrannu grantiau i gymunedau ledled Cymru      

DARLLEN MWY

 

CYNGHORWYR                                                 PROFFESIYNOL


Image Name

Darparu gwasanaethau pwrpasol i gyflawni dymuniadau eich cleientiaid.

DARLLEN MWY

RHOI YN EFFEITHIOL

Allwn ni helpu chi? Rhowch alwad i Mari-Wyn Elias-Jones, Rheolwr Datblygu, ar 02920 379580 neu ebostiwch mari-wyn@cfiw.org.uk.