MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

BUSNESAU

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn cynnig amrywiol wasanaethau i’n rhoddwyr corfforaethol, gan eu cynorthwyo i gyflawni eu hagendau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a'u cysylltu â'r gymuned leol. Cysylltwch â Mari-Wyn Elias-Jones, ein Rheolwr Datblygu, os hoffech chi gael gwybod mwy am y ffordd rydym yn gweithio gyda busnesau ac am ein gwasanaethau dyngarwch. 

Gall y Sefydliad eich galluogi chi a'ch staff i gael effaith barhaol ar lefel genedlaethol a/neu ar lawr gwlad drwy ddod o hyd i'r prosiectau gorau un i’w cefnogi. Mae manteision o weithio gyda'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn cynnwys:

 

Sefydlu ‘Cronfa Bersonol’ eich busnes    

Gall y Sefydliad weithio gyda’ch busnes i benderfynu ar Gronfa Bersonol a enwir gennych chi sy’n addas ar gyfer eich dymuniadau rhoi, p’un a yw’n Gronfa flynyddol unigol a fydd yn cael Effaith Uniongyrchol, neu’n Gronfa Waddol hirdymor sy’n creu grantiau o’r llog a enillir unwaith y flwyddyn. Byddai modd cael cyfuniad o’r ddau hyd yn oed.  Mae Wales & West Utilities, Santander a Clarks yn enghreifftiau da o ddyngarwyr corfforaethol sydd wedi cael Cronfeydd Personol yn y Sefydliad. 

 

 

I drafod eich opsiynau rhowch alwad i Mari-Wyn Elias-Jones, Rheolwr Datblygu, ar 02920 379580 neu ebostiwch mari-wyn@cfiw.org.uk.