MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

CYNGHORWYR PROFFESIYNOL

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn elusen unigryw sy’n hyrwyddo ac yn rheoli dyngarwch.  Ein rôl yw cryfhau cymunedau Cymru drwy ddyfarnu grantiau i brosiectau sy’n cael effaith gynaliadwy ar anghenion lleol, a helpu ein rhoddwyr i wneud yn fawr o roi elusennol.  

 

Yn aml iawn, cam cyntaf pobl sydd am i'w rhodd wneud gwahaniaeth yw ceisio cyngor proffesiynol ynglŷn â'r opsiynau sydd ar gael iddynt hwy.  Oherwydd hyn, mae’n bwysig bod y Sefydliad yn gwneud yn siŵr bod pobl sy’n cynghori busnesau, teuluoedd ac unigolion yn gyfarwydd â'n gwasanaethau.

 

Pam ddylech chi siarad â ni?

 

Beth allwn ni ei gynnig i’ch cleientiaid preifat?

 
 
Y prif gynnyrch rydym yn ei gynnig i gleientiaid yw Cronfa Bersonol: cronfa gydag enw o’u dewis. Mae dau fath o Gronfa Bersonol ar gael i’ch cleientiaid:
 

Cronfa Effaith Uniongyrchol

Lle caiff y rhodd ei wario’ syth – o fewn blwyddyn fel arfer – ac y gellir ychwanegu ati bob blwyddyn ar ôl hynny.  Mae’n rhaid i’r rhodd fod yn £25,000 o leiaf, ac mae ffi rheoli’r Sefydliad yn 10% o’r rhodd.  
 

Cronfa Waddol

Lle mae’r rhodd, sydd hefyd yn gorfod bod yn £25,000 o leiaf, yn rhoi sylfaen gyfalaf hirdymor, ac mae'r incwm sy'n deillio o hynny yn cael ei rannu at ddibenion elusennol. Yn yr achos hwn, mae ffi flynyddol y Sefydliad yn 1.25% o’r swm cyfalaf.  
 
 

I drafod eich opsiynau rhowch alwad i Mari-Wyn Elias-Jones, Rheolwr Datblygu, ar 02920 379580 neu ebostiwch mari-wyn@cfiw.org.uk.