MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

Cylch Rhoi Byd-eang Cymru

Ymunwch â chymuned fyd-eang o ddyngarwyr drwy gefnogi cymunedau Cymreig o amgylch y byd! Mae pum ‘Trysor’ Cymreig yn amlygu cymunedau Cymreig ffyniannus sy’n gweithio mewn ffyrdd arloesol i hyrwyddo diwylliant Cymreig ac i ddarparu cyfleoedd cymdeithasol ac addysgol i bobl sy’n teimlo bod ganddynt gysylltiad â Chymru.  Hiraeth ar waith!

 

Ysgol Gymraeg Llundain - Llundain, y Deyrnas Unedig

Ysgol Gymraeg Llundain yw'r unig ysgol gynradd Gymraeg yn Llundain. Gyda chyllid oddi wrth y Cylch Rhoi Byd-eang, bydd disgyblion hĹ·n yn creu ffilm fer am y Mabinogi, casgliad enwog o hanesion o lenyddiaeth Cymru yn y canol oesoedd, ac yn postio'u gwaith ar-lein i gymorth dysgwyr Cymraeg drwy'r byd i gyd. ...

Clwb Cinio Llai - Wrecsam, Gogledd Cymru

Mae Clwb Cinio Llai yn grwp hwyliog, croesawgar ar gyfer pobl hyn yn Wrecsam. Gyda chefnogaeth rhoddion i'r Cylch Rhoi Byd-eang, bydd aelodau'r clwb yn llunio canllaw fel y gall eraill ddysgu o'u profiad a sefydlu prosiectau a grwpiau cyffelyb. ...

Madog Center for Welsh Studies / Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig - Ohio, UDA

Mae gan Ganolfan Madog rôl hanfodol i adeiladu cyrhaeddiad diwylliannol Cymru yn yr Unol Daleithiau. A hithau wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Rio Grande a Choleg Cymunedol Rio Grande yn Ohio, mae gan y Ganolfan lyfrgell a chanolfan adnoddau; lle diddorol i werthfawrogi treftadaeth Gymreig a diwylliant Cymreig cyfoes. Caiff arian a godwyd drwy'r Cylch Rhoi Byd-eang ei roi tuag at ddeunyddiau dwyieithog a rhagor o wybodaeth hanesyddol i ymwelwyr. ...

Cadwraeth Camlas Pontypridd - Pontypridd, De Cymru

Lleolir camlas Sir Forgannwg o fewn safle treftadaeth o arwyddocâd hanesyddol yng nghymoedd De Cymru. Bydd grant oddi wrth y Cylch Rhoi Byd-eang yn golygu y gallant logi'r cyfarpar y mae arnynt ei angen i atgyweirio ac i ailfywiogi mwy o'r gamlas. ...

Cymdeithas Cymru - Ariannin - Patagonia, Yr Ariannin

Fel yng Nghymru, mae Eisteddfodau'n ffordd boblogaidd o ddathlu diwylliant Cymraeg yn Yr Ariannin, a bydd y Gymdeithas yn defnyddio grant oddi wrth y Cylch Rhoi Byd-eang i gynnal gweithdai canu gwerin Cymraeg traddodiadol ar gyfer cymunedau ledled y rhanbarth. Roedd 'llynedd yn nodi canmlwyddiant a hanner sefydlu'r wladfa Gymreig ym Mhatagonia, a bydd y gymdeithas yn adeiladu ar y cysylltiadau diwylliannol newydd ac egni a diddordeb o'r newydd a gododd o'r dathliadau hyn. ...

 

Bydd pob rhodd a dderbynnir hyd at darged o £5,000 yn derbyn arian cyfatebol gan Sefydliad Pears, ac fe’u rhannir rhwng pum elusen a leolir mewn cymunedau Cymreig ledled y byd.  Unwaith y cyrhaeddir y targed hwn, rhoddir pob rhodd ychwanegol i’r Gronfa i Gymru, a bydd yn derbyn arian cyfatebol gan y Gronfa Loteri Fawr, gan fynd tuag at gynlluniau grantiau’r dyfodol ar gyfer prosiectau cymunedol yng Nghymru.