MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

CRONFA CRICED YNG NGHYMRU

                                                                      

CRONFA CRICED YNG NGHYMRU

Gweledigaeth y Gronfa Criced yng Nghymru yw i:

ddefnyddio criced i drawsffurfio bywydau pobl yn y gymuned neu i wireddu eu nodau fel chwaraewyr cried y dyfodol.

 

Nod y gronfa yw i:

1. Hyrwyddo criced yng Nghymru, yn enwedig ond dim yn gyfyngedig;

a.  galluogi chwarae pleserus, strwythuredig a chystadleuol o fewn criced cymunedol;

b.  creu llwybrau cyfiawn a chynhwysol i fewn i criced led led Cymru a fydd yn galluogi pawb i fynychu at y lefel cywir;

c.  adeiladu rhwydwaith rhanbarthol cryf o hyfforddwyr, swyddogion, tirmoniaid ac adnoddau cynaliadwy i griced.

 

2. Hyrwyddo cyfranogiad cymunedol trwy adloniant iachus yng Nghymru, yn enwedig wrth gynnig a chynorthwyo adnoddau ar gyfer chwarae criced, a chwaraeon eraill, mewn ffordd sydd yn gwella iechyd a bywydau pobl a chymunedau.