MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CRONFA CRICED YNG NGHYMRU

                                                                      

CRONFA CRICED YNG NGHYMRU

Gweledigaeth y Gronfa Criced yng Nghymru yw i:

ddefnyddio criced i drawsffurfio bywydau pobl yn y gymuned neu i wireddu eu nodau fel chwaraewyr cried y dyfodol.

 

Nod y gronfa yw i:

1. Hyrwyddo criced yng Nghymru, yn enwedig ond dim yn gyfyngedig;

a.  galluogi chwarae pleserus, strwythuredig a chystadleuol o fewn criced cymunedol;

b.  creu llwybrau cyfiawn a chynhwysol i fewn i criced led led Cymru a fydd yn galluogi pawb i fynychu at y lefel cywir;

c.  adeiladu rhwydwaith rhanbarthol cryf o hyfforddwyr, swyddogion, tirmoniaid ac adnoddau cynaliadwy i griced.

 

2. Hyrwyddo cyfranogiad cymunedol trwy adloniant iachus yng Nghymru, yn enwedig wrth gynnig a chynorthwyo adnoddau ar gyfer chwarae criced, a chwaraeon eraill, mewn ffordd sydd yn gwella iechyd a bywydau pobl a chymunedau.