MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

CHI A'CH TEULU

Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn ei hystyried yn fraint cael gweithio gyda theuluoedd ac unigolion, fel dyngarwyr a rhoddwyr, er mwyn eu helpu i gael y gorau o roi elusennol.  

 
Mae’r Sefydliad yn cynnig cymorth cynghori ynghylch dyngarwch wedi’i deilwra’n arbennig, a bydd yn rheoli eich Cronfa yn unol â’ch dymuniadau chi. Byddwn yn gweithio gyda chi i sefydlu’r ffiniau, y meini prawf a'r ffocws ar gyfer eich Cronfa. Bydd tîm y Sefydliad yn fwy na pharod i gynnal gwaith ymchwil ar eich rhan i anghenion penodol, ardaloedd daearyddol neu bwnc, ac i’ch cyflwyno i fudiadau a phrosiectau perthnasol sy’n gweithio yn y maes sydd o ddiddordeb i chi. Byddwn hefyd yn falch o drefnu ymweliadau preifat â phrosiect os dymunwch.  
 

Mae’r Sefydliad wedi ymrwymo i ddyfarnu grantiau mawr eu heffaith i sefydliadau ar ran ei rhoddwyr, gan greu Adroddiadau Effaith Blynyddol ar eich Cronfa Bersonol i ddangos beth a gyflawnwyd gyda’ch rhoddion.   

Mae sawl opsiwn ar gael i chi wrth roi drwy'r Sefydliad:

 

Cronfa Bersonol

Gallwch ddewis sefydlu eich Cronfa Bersonol unigryw eich hun drwy roi rhodd o hyd at £100,000 o leiaf naill ai fel:

 

Cronfa i Gymru 

Byddwch yn rhan o gronfa waddol genedlaethol unigryw – Cronfa i Gymru. Gallwch ymuno â’n cymuned o roddwyr drwy roi unrhyw swm i un o bum thema allweddol.  Neu gallwch sefydlu Cronfa Bersonol yn Cronfa i Gymru gyda rhodd yn dechrau o £100,000.

Diolch i'r Gronfa Loteri Fawr, bydd eich holl roddion i Cronfa i Gymru yn cael eu cyfateb – gan ddyblu effaith eich rhodd! 

 

Cronfeydd Lleol sydd wedi’u Sefydlu’n Barod

Mae gan y Sefydliad nifer o Gronfeydd Lleol sydd wedi cael eu sefydlu'n barod gan ddyngarwyr lleol ac yn sgil trosglwyddo ymddiriedolaethau mewn sawl rhan o Gymru. Mae croeso i chi gyfrannu at y Cronfeydd agored hyn, sefydlu eich Cronfa Bersonol eich hun, a hyd yn oed gwahodd eraill i gyfrannu at y Cronfeydd hyn neu i godi arian ar eu cyfer. 

 

Gadael Rhodd yn eich Ewyllys 

Bydd y Sefydliad yn gweithio'n agos gyda chi neu'ch cyfreithiwr i reoli rhodd elusennol yn eich ewyllys, gan eich galluogi i gael effaith barhaol ar yr achosion pwysicaf i chi.  

 

Taflenni Gwybodaeth

Rydym ni wedi llunio taflennu gwybodaeth sydd yn amlinellu gwasanaethau'r Sefydliad:

 

I drafod eich opsiynau rhowch alwad i Mari-Wyn Elias-Jones, Rheolwr Datblygu, ar 02920 379580 neu ebostiwch mari-wyn@cfiw.org.uk.