MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

YMDDIRIEDOLAETHAU A SEFYDLIADAU

Gwasanaethau i Sefydliadau ac Ymddiriedolaethau Elusennol sy’n dyrannu grantiau

Fel un o noddwyr mawr y sector gwirfoddol a chymunedol yng Nghymru, mae sefydliadau ac ymddiriedolaethau eraill yn troi fwyfwy at y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a’i wybodaeth i helpu i sicrhau bod cymunedau anodd eu cyrraedd yn elwa o grantiau mawr eu heffaith. Mae ein gwybodaeth leol yn golygu bod y gallu gennym i ariannu mudiadau llai nad yw Ymddiriedolaethau a Sefydliadau mwy yn gwybod amdanynt o bosibl. 

Rydym yn dosbarthu arian ar ran amrywiol Sefydliadau ac Ymddiriedolaethau Elusennol sy'n gwerthfawrogi ein gwybodaeth am y sector gwirfoddol yng Nghymru, ein gwaith trylwyr wrth asesu a monitro grantiau, a’n systemau gwerthuso ac adrodd yn ôl. Gyda’n gwybodaeth leol a’n profiad ym maes dyrannu grantiau a datblygu cymunedol yng Nghymru, mae'r Sefydliad mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig gwasanaeth dyrannu grantiau cynhwysfawr a phwrpasol i Sefydliadau ac Ymddiriedolaethau Elusennol eraill.

 

Dyma rai o’r opsiynau:

Rhoi cyfalaf yn rhodd i’r Sefydliad, a fydd yn cael ei gadw mewn cronfa fuddsoddi wedi’i chlustnodi. Gellir gwario’r cyfalaf a’r llog naill ai dros nifer o flynyddoedd (gwaddol i’w wario) neu gellir ei gadw am byth, gan ddefnyddio’r llog blynyddol yn unig (gwaddol parhaol).

 

 

I drafod eich opsiynau rhowch alwad i Mari-Wyn Elias-Jones, Rheolwr Datblygu, ar 02920 379580 neu ebostiwch mari-wyn@cfiw.org.uk.