MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CYFEIRIO

Rydym yn gweithio gyda Sefydliadau ac Ymddiriedolaethau Elusennol, yn ogystal â mudiadau eraill er mwyn cefnogi prosiectau mewn cymunedau ledled Cymru. Gweler isod ffynonellau defnyddiol eraill o gyllid ar gyfer eich prosiect.

 

Sefydliad Garfield Weston 

Dyma un o’r sefydliadau elusennol mwyaf yn y byd. Mae wedi rhoi dros £50 miliwn ar gyfer gweithgarwch elusennol yn y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae mwy na 1,500 o elusennau ar hyd a lled y wlad yn elwa o Sefydliad Garfield Weston bob blwyddyn, a’r rheini’n amrywio o brosiectau bach sy’n cael eu harwain gan y gymuned i sefydliadau cenedlaethol mawr.

Wefan

020 7399 6565

  

Sefydliad y Teulu Ashley 

Mae Sefydliad y Teulu Ashley (Sefydliad Laura Ashley gynt) yn Gronfa Ymddiriedolaeth deuluol annibynnol a sefydlwyd yn 1986. Mae'r Sefydliad yn dilyn ethos y teulu Ashley ac yn mynd ati i gefnogi ardaloedd y mae gan y teulu gysylltiad â hwy, er enghraifft helpu cymunedau Canolbarth Cymru a gefnogodd dwf busnes Laura Ashley.

Wefan Sefydliad y Teulu Ashley

03030 401005

 

Elusen Henry Smith 

Mae’r elusen hon yn elusen fawr sy’n dyrannu gwerth oddeutu £25 miliwn o grantiau bob blwyddyn; mae’n rhoi arian i hyd at 1,000 o fudiadau ac elusennau drwy’r DU ar gyfer cynlluniau a phrosiectau sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol ac anfantais economaidd. 

Wefan Elusen Henry Smith

020 7264 4970

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

WCVA yw llais y sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae’n rhoi gwybodaeth am y mudiad ei hun, ei bolisïau, cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant, grantiau a newyddion.

Wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

 

Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddoli

Mae cynghorau gwirfoddol sirol a chanolfannau gwirfoddoli yn rhwydwaith o gyrff cefnogi ar draws Cymru sy’n helpu pobl sydd wedi’u hysbrydoli i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w cymunedau. Maent yn gweithio gydag elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr unigol. Mae WCVA yn gweithio ar lefel genedlaethol tra mae cynghorau gwirfoddol sirol a chanolfannau gwirfoddoli yn gweithio ar lefel leol.

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam - Wefan

01978 312556

 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr - Wefan

01656 810400

 

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd - Wefan

02920 485 722

 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin - Wefan

01267 245555

 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion - Wefan

01570 423232

 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy - Wefan

01492 534 091

 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych - Wefan

01824 702441

 

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint - Wefan

01352 744000

 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent - Wefan

01633 241550

 

Interlink (Rhondda Cynon Taf) - Wefan

01443 846 200

 

Mantell Gwynedd - Wefan

Caernarfon: 01286 672 626

Dolgellau: 01341 422 575

 

Medrwn Môn (Ynys Môn) - Wefan

01248 724944

 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot - Wefan

01639 631246

 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro - Wefan

01437 769 422

 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys - Wefan

01597 822191

 

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe - Wefan

01792 544 037

 

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen - Wefan

Pont-y-pŵl: 01495 742420

Blaenafon: 01495 766232

 

Canolfan Gwasanaethau Gwirfoddol y Fro (Bro Morgannwg) - Wefan

01446 741706

 

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful - Wefan

01685 353900

 

Gwasanaeth Cymunedol Gwirfoddol Caerdydd - Wefan

029 2022 7625

 

Canolfan Wirfoddol y Fro - Wefan

01446 421782