MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

GWYBODAETH I DDEILIAID GRANTIAU

Llongyfarchiadau ar gael arian gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y wybodaeth a anfonwyd atoch gyda'r llythyr cynnig a/neu'r taliad. 

Gallwch ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen hon i ddysgu mwy am yr hyn y bydd angen i chi ei ddweud wrthym ynghylch sut rydych wedi defnyddio ein harian a pha wahaniaeth y mae wedi'i wneud; beth y mae angen i chi ei wneud i ddangos i bobl eich bod wedi cael nawdd gennym ni, a chyngor ynghylch sut i roi cyhoeddusrwydd i'ch prosiect.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â'r tîm grantiau yn y Sefydliad drwy anfon neges e-bost at mail@cfiw.org.uk