MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

FOURTEEN

 Mae Fourteen yn rhaglen gwerth £3.5 miliwn a ariannir gan Spirit of 2012, sef elusen a sefydlwyd gan y Gronfa Loteri Fawr i gysylltu digwyddiadau â chymunedau ledled y wlad, gan fynd i’r afael ag anfantais drwy gefnogi cyfleoedd mewn chwaraeon, gweithgareddau corfforol, diwylliant a’r celfyddydau, gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol.

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflenwi a’i rheoli ledled Lloegr, yr Alban a Chymru drwy Sefydliadau Cymunedol y Deyrnas Unedig (UKCF) (mewn partneriaeth â Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Foundation Scotland, Heart of England Community Foundation, Forever Manchester, Tyne & Wear and Northumberland Community Foundation a Quartet Community Foundation). Bydd y rhaglen yng Ngogledd Iwerddon yn cael ei chyflenwi a’i rheoli gan Springboard (mewn partneriaeth â Strive NI).

Ynghyd â Spirit, bydd y partneriaid yn creu etifeddiaeth o wella lles a dedwyddwch. Caiff Fourteen ei harwain gan y gymuned a bydd pob cymuned yn penderfynu drosti’i hun sut mae arni eisiau cynyddu cyfranogiad mewn un neu ragor o’r gweithgareddau a ganlyn: gweithredu cymdeithasol a gwirfoddoli; chwaraeon a gweithgareddau corfforol llawr gwlad; gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydau; ac arweinyddiaeth ieuenctid a datblygiad personol.

Yng Nghymru, dewiswyd cymunedau Bro Aberffraw yn Ynys Môn a Rhondda Ganol yn Rhondda Cynon Taf i fod yn gymunedau Fourteen. Bydd pob ardal yn derbyn £200,000 dros oes y rhaglen dair blynedd. Mae Sefydliad Cymunedol yng Nghymru wrth eu bodd o fod yn gweithio mewn cymunedau unigryw a dynamig o’r fath.

Bydd holl weithgareddau Fourteen yn gynhwysol ac wedi’u hanelu at gefnogi pobl leol i ddatblygu’u potensial ac i deimlo’n alluog i gyfrannu’n weithredol at eu cymuned. Mae digwyddiadau megis Glasgow 2014 a Llundain 2012 yn hynod yn eu gallu i ddod â phobl ynghyd: ysbrydoli balchder drwy rym cyfranogi. Nod Fourteen yw cynnal y positifrwydd hwn gan rymuso pobl i fynd allan o’u hardal leol, i gymryd rhan ac i deimlo’n well.

I ddarllen mwy am Fro Aberffraw, cliciwch yma
I ddarllen mwy am Rondda Ganol, cliciwch yma