MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

ARWYDDION HANFODOL

Menter fyd-eang yw Arwyddion Hanfodol / Vital Signs, sy’n cael ei rhedeg gan sefydliadau cymunedol sy’n gwrando ar y cymunedau y maent yn gweithio ynddynt ar ran eu rhoddwyr, yn deall y cymunedau hynny, ac yn eu gwerthfawrogi. Mae’n ymchwilio i sefyllfaoedd presennol ein cymunedau, ac yn gofyn i bobl beth sy’n gweithio a ble y gallem oll flaenoriaethu ein gweithredoedd – bônt yn weithredoedd personol, proffesiynol neu ddyngarol.  
 
Yn 2016, bu inni lansio’r adroddiad Arwyddion Hanfodol cyntaf erioed i Gymru. Gwnaethom ofyn i wirfoddolwyr ac arweinwyr cymunedau o bob sector ledled Cymru am y materion sy’n bwysig yn eu cymunedau nhw. Roedd ein canfyddiadau’n cydblethu â data ac ystadegau allweddol ar draws 10 o themâu creiddiol er mwyn cyflwyno darlun cyflawn o Gymru: y pethau sy’n dda, yn ogystal â’r pethau nad ydynt cystal, mewn cymunedau go iawn, o safbwynt pobl ar lawr gwlad.
 
Gan gyd-fynd â’n cyhoeddiad diweddar ‘Portread o Ddyngarwch yng Nghymru’, mae Arwyddion Hanfodol yn tynnu sylw at enghreifftiau o anghenion a chamau gweithredu cymunedol, gan helpu pob un ohonom i roi, ac i roi’n well.
 
“Mae’n grynodeb pwysig o’n sefyllfa fel cenedl ac mae’n adlewyrchu i raddau helaeth y pryderon a’r materion a gafodd eu crybwyll drwy broses y Gymru a Garem. Rwy’n sicr y bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei ystyried yn gymorth mawr ar gyfer adeiladu ar y gwaith hwnnw a’r materion y mae angen eu hadlewyrchu mewn cynlluniau llesiant lleol. Mae hefyd yn rhoi darlun cliriach o’r gwaith hollbwysig ond a anwybyddir yn aml y mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn ei wneud bob dydd ledled Cymru.”
Peter Davies, y cyn-Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy 
 
Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn isod.