MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint

Addysg | Clwyd

Amcanion Mae Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint yn cefnogi’r themâu hyn:   Prosiectau sy’n rhoi cymorth I datblygiad addysgol blant ysgol a phobol ifanc Prosiectau sy’n rhoi cymorth I datbly [...]

DARLLEN MWY

Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniadau canlynol: Gwella cyfleoedd bywyd pobl [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Addysg | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

AMCANION [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

Addysg | Clwyd

Nodau [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Addysg ar Gyfer Dinbych a'r Cylch

Addysg | Clwyd

Bydd y Gronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Ardal o Amgylch yn cefnogi addysg unigolion a mentrau addysgol penodol sy’n cefnogi grwpiau a / neu fudiadau, i gynnwys: [...]

DARLLEN MWY

Arian Cymunedol Comic Relief

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

    Mae Comic Relief [...]

DARLLEN MWY

Rhaglen Cryfder Craidd Comic Relief

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae'r rhaglen yma’n ymateb i’r angen cynyddol gan grwpiau bach lleol i ddiogelu arian i dalu am eu costau dyddiol. Y nod yw darparu cyllid ar gyfer costau craidd grwpiau - sy'n golygu gwariant nad yw'n gysylltiedig â chyflawni prosiectau ond sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi yn y [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd

  Nodau Mae Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam yn cynnwys Cronfeydd a rhoddion sydd â’r nod pwrpasol o wella addysg a chryfhau cymunedau yn Wrecsam.     Amcanion Naill ai [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Cymundeau, Iechyd | Clwyd

  Nodau Bydd Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch yn darparu cymorth i’r themâu canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi pobl agored i niwed Unigolion ag adnoddau prin  Uni [...]

DARLLEN MWY