MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Addysg, Iechyd | Gwent

Mae'r Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd yn cefnogu grwpiadu cymunedol, elusennau lleol a menterau cymdeithasol yn Casnewydd, Dde Chymru. Y themau cefnogwyd yn [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Cymundeau, Addysg, Iechyd | Gwent

Nod Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yw rhoi ansawdd bywyd gwell a mwy diogel i bobl Gwent drwy gefnogi cynlluniau sy'n canolbwyntio ar y gymuned a phrosiectau sy'n lleihau troseddau ac yn gwella diogelwch cymunedol.    Rhoddir pwyslais arbennig ar brosiectau sy'n [...]

DARLLEN MWY

Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniadau canlynol: Gwella cyfleoedd bywyd pobl [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Addysg | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

AMCANION [...]

DARLLEN MWY

Arian Cymunedol Comic Relief

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

    Mae Comic Relief [...]

DARLLEN MWY

Rhaglen Cryfder Craidd Comic Relief

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae'r rhaglen yma’n ymateb i’r angen cynyddol gan grwpiau bach lleol i ddiogelu arian i dalu am eu costau dyddiol. Y nod yw darparu cyllid ar gyfer costau craidd grwpiau - sy'n golygu gwariant nad yw'n gysylltiedig â chyflawni prosiectau ond sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi yn y [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Addysg | Gwent

  Mae grantiau o hyd at £500 ar gael i roi cymorth ariannol i unigolion o dan 25 oed sy'n dilyn hyfforddiant neu addysg bellach/uwch ac sy'n byw yn ardal Gwent (yn benodol yn Sir Fynwy fel yr oedd yn 1956), heb gynnwys Casnewydd.    Bydd grantiau o Gro [...]

DARLLEN MWY