MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniadau canlynol: Gwella cyfleoedd bywyd pobl [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Addysg | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

AMCANION [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Degwm Powys

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Powys

  Mae Cronfa Degwm yn Gronfa Ymddiriedolaeth Elusennol sy’n cael ei weinyddu gan Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru. Mae’r Gronfa yn cael ei lywodraethu gan [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Powys

Cymundeau, Addysg | Powys

  Mae Cronfa Powys ar hyn o bryd yn cynnwys 4 rhaglen grantiau, sy’n cynnig cefnogaeth i unigolion a grwpiau a leolir ym Mhowys er dibenion addysg ac adloniant/hamdden. Mae’r Gronfa’n cyfrannu tuag at brosiectau o hyd at 50% o’r costau, ac mae gran [...]

DARLLEN MWY

Arian Cymunedol Comic Relief

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

    Mae Comic Relief [...]

DARLLEN MWY

Rhaglen Cryfder Craidd Comic Relief

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae'r rhaglen yma’n ymateb i’r angen cynyddol gan grwpiau bach lleol i ddiogelu arian i dalu am eu costau dyddiol. Y nod yw darparu cyllid ar gyfer costau craidd grwpiau - sy'n golygu gwariant nad yw'n gysylltiedig â chyflawni prosiectau ond sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi yn y [...]

DARLLEN MWY

Arddangosfeydd Stuart Rendel

Addysg | Powys

  Bwrsarïau lan at £1,000 sydd ar gael i bobl ifanc o Sir Drefaldwyn sy'n bwriadu mynd i'w blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn y flwyddyn academaidd nesaf yw Arddangosfeydd Stuart Rendel I ddarganfod mwy a [...]

DARLLEN MWY