MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd

  Nodau Mae Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam yn cynnwys Cronfeydd a rhoddion sydd â’r nod pwrpasol o wella addysg a chryfhau cymunedau yn Wrecsam.     Amcanion Naill ai [...]

DARLLEN MWY

Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniadau canlynol: Gwella cyfleoedd bywyd pobl [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Dyfed

  Mae Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense yn cefnogi cymunedau o fewn ac o gwmpas Sir Gaerfyrddin i:  Galluogi pobl ifanc i wella eu haddysg, menter a dysgu gydol oes Adeiladu rhwydweithiau a hyder o fewn cymunedau  Gwella i [...]

DARLLEN MWY

Rhaglen Cryfder Craidd Comic Relief

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae'r rhaglen yma’n ymateb i’r angen cynyddol gan grwpiau bach lleol i ddiogelu arian i dalu am eu costau dyddiol. Y nod yw darparu cyllid ar gyfer costau craidd grwpiau - sy'n golygu gwariant nad yw'n gysylltiedig â chyflawni prosiectau ond sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi yn y [...]

DARLLEN MWY