MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => privacy-notice )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU

Y rhoddwr cyntaf i roi £1 miliwn i'r Gronfa i Gymru

Y rhoddwr cyntaf i roi £1 miliwn i'r Gronfa i Gymru

Mae'n bleser mawr gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru gyhoeddi ein bod wedi cael ein rhodd gyntaf sy'n werth £1 miliwn, sef y rhodd unigol fwyaf gan roddwr preifat y mae'r Sefydliad erioed wedi ei chael!  Trwy gyfrwng ei rodd, mae Dr Davies wedi sefydlu ei Gronfa Waddol bersonol ei hun fel rhan o'r Gronfa i Gymru, gan ymuno â chymuned sy'n tyfu o ddyngarwyr sy'n cefnogi ein hymgyrch i greu gwaddol.

 

Bydd Cronfa Waddol Dr Davies yn cefnogi ystod eang o brosiectau ar draws ardal benodol a nodwyd gan Dr Davies, yn Ne Orllewin Ceredigion a Gogledd Orllewin Sir Gaerfyrddin.  Fel cronfa waddol, bydd y rhodd hon yn parhau i fod o fudd i elusennau lleol a phrosiectau cymunedol ysbrydoledig am genedlaethau i ddod, gan ddyfarnu tua £30,000 y flwyddyn.  Yn ogystal, mae Cronfa Dr Davies wedi manteisio ar ein sialens cyfateb gwaddol, diolch i'r Gronfa Loteri Fawr.  Mae hyn yn golygu y bydd prosiectau ar draws Cymru gyfan yn cael budd o'r arian cyfatebol y mae Cronfa Dr Davies wedi ei ysgogi, gan wneud gwahaniaeth i'w gymuned leol ac i gymunedau eraill ar draws Cymru.

 

“Mae cyfarfod â phobl fel Dr Davies yn fraint fawr.  Roedd yn dymuno rhoi rhywbeth yn ôl i'r rhan o Gymru lle y cafodd ei fagu ac mae wedi dewis gwneud hyn trwy ei gronfa bersonol ei hun gyda'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.  Diolch i benderfyniad dyngarol Dr Davies, bydd y rhan fach hon yng nghefn gwlad Cymru yn cael buddsoddiad sylweddol, gan helpu pobl leol i gyflawni pethau ysbrydoledig yn eu cymuned.  Hoffem ddiolch i Dr Davies ar ran pawb yn y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac ar ran pawb a fydd yn cael budd ohoni, diolch yn fawr!” 

Siân Stacey, Rheolwr Datblygu y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

 

“Nid ydw i fyth wedi teimlo bod angen i mi wario rhyw lawer o arian arnaf fi fy hun, ac rydw i wedi llwyddo i gynorthwyo fy nheulu, felly pan sylweddolais faint o arian yr oedd gennyf, roeddwn yn gwybod yn union sut yr oeddwn yn dymuno iddo gael ei wario.  Cefais fy magu yn y rhan hon o Gymru ac roeddwn yn dymuno cefnogi'r ardal gyda fy Nghronfa, ond rydw i'n falch iawn hefyd y bydd fy rhodd yn helpu cymunedau ar draws Cymru gyfan trwy gyfrwng sialens cyfateb Cronfa i Gymru.  Edrychaf ymlaen at glywed am waith gwych y prosiectau lleol y byddwn yn eu cynorthwyo.  Ar ôl rhoi £1 miliwn, nid ydw i'n teimlo'n dlotach."

Dr Davies, Deiliad y Gronfa

Mae grantiau cyntaf Cronfa Waddol Dr Davies newydd gael eu dyfarnu i'r grwpiau canlynol:

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ynghylch sefydlu eich Cronfa Benodol bersonol eich hun, trowch at ein tudalen Rhoi neu cysylltwch â Siân Stacey, Rheolwr Datblygu, am ragor o wybodaeth ynghylch sut y mae modd i'r Sefydliad eich helpu chi ar eich taith ddyngarol.

 

Bydd gwybodaeth ynghylch pryd y bydd Cronfa Waddol Dr Davies yn agor am geisiadau yn cael ei chynnwys yn yr adran Grantiau ar ein gwefan cyn bo hir.