MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => named-immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => businessnamedendowmentfund [15] => businessnamedimmediateimpactfund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => managinggrantmaking [21] => trusteetransfer [22] => managingyourinvestments [23] => supportservices [24] => taxeffectivegiving [25] => fundforwales [26] => annualreview [27] => legacies [28] => philanthropy [29] => signposting [30] => faq [31] => search [32] => community-benefit [33] => recruitment [34] => philanthropyresources [35] => initiatives [36] => fourteenbroaberffraw [37] => FOURTEEN [38] => midrhondda [39] => vitalsigns [40] => pearsfund [41] => partnerships [42] => henrysmith [43] => ashleyfamilyfoundation [44] => peopleshealthtrust [45] => giving-circle [46] => product-partnerships [47] => fundraising [48] => Cricket-in-Wales [49] => goodwash-foundation [50] => givedifferently )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU

Portread o Ddyngarwch yng Nghymru

Portread o Ddyngarwch yng Nghymru
Mae'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn codi proffil y cysyniad, ymarfer, ac effaith mae dyngarwch yn ei gael ar draws Cymru. Fe gyhoeddodd y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ‘Portread o Ddyngarwch yng Nghymru,’ yn Tachwedd 2014. Mae hyn yn rhoi cipolwg ar ddyngarwch yng Nghymru heddiw.
 
Mae’n cyfuno data o roi (y llun) gyda myfyrdodau, arsylwadau ac astudiaethau achos o 35 o unigolion sy'n rhoi yn weithredol yng Nghymru (portreadau) heddiw. Mae'r gyfrol hon yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o gymhellion a'r ystyriaethau sy'n hysbysu rhoddwyr yn eu dyngarwch. Mae'n rhoi dimensiwn unigryw Cymreig i ddyngarwch, gan ganolbwyntio ar ddyngarwyr sy'n byw, gweithio ac/neu yn rhoi yng Nghymru. 
 
Mae'r adroddiad yn adlewyrchu’r wydboaeth rydym wedi’i gasglu, a’r profiadau o gerdded ochr yn ochr â phobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth gyda'u rhoddion ac yn eu cymunedau. Rydym yn credu y gall pawb fod yn ddyngarwr, waeth beth yw maint eu cyfoeth a rhoi. Mae'r adlewyrchiadau a gasglwyd yn dod o'r rhai sy'n rhoi mewn lefelau sylweddol yn fyd-eang, yn ogystal â'r rhai sy'n rhoi symiau cymedrol.
 
Fel sefydliad gymunedol cenedlaethol, yr ydym mewn sefyllfa anarferol o allu gweithredu ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol ag drwy’r Deyrnas Unedig. Mae'r safle hwn yn cael ei werthfawrogi gan ein cleientiaid preifat - dyngarwyr sy'n awyddus i gael effaith strategol gyda'u rhoi, gan wella bywydau pobl mewn cymunedau daearyddol neu oherwydd ei bod yn teimlo'n angerddol am rhywbeth.
 
Fel yr unig sefydliad yng Nghymru sy'n ymroddedig i hyrwyddo a rheoli dyngarwch, mae'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru efo ymdeimlad cryf o gyfrifoldeb ac uchelgais i fod wrth galon lle y mae dyngarwch yn cyfarfod a chymunedau yn ein cenedl. Dyst i hyn yw ein gwaith i sefydlu’r Gronfa i Gymru, yr unig gronfa waddol cymunedol cenedlaethol yn y byd, ac ein Wythnos Dyngarwch blynyddol. Rydym wrthi’n trefnu ein pumed Wythnos Dyngarwch sydd am fod yn ystod Tachwedd 2015.
 
Gellir gweld yr adroddiad yma ar-lein, a'i lawr lwytho am ddim. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cyhoeddiad cysylltwch â'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru drwy ebostio info@cfiw.org.uk.